Landmandsweb

Landmandsweb

Landmandsweb er landmandens personlige side, hvor alt papirudveksling mellem dyrlæge og landmand ligger tilgængeligt.

Det er her at vi som din dyrlæge vil uploade

  • Kvartalsrapport
  • Besætningsdiagnoser og beslutningstræer
  • Velfærdsrapporter
  • Audit af egenkontrolsprogram
  • Recepter
  • + diverse

Ved at have dette online system betyder det at du som landmand får besked om nyt dokument og kan gå ind og godkende de enkelte dokumenter. Denne godkendelse af dokumenterne er lige så god som en personlig underskrift, hvilket betyder at vi ikke længere har den fysiske opbevaring af papir.

Link til dine dokumenter: https://faellesarkiv.dyrlaegerogko.dk/