Rapporter

Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten er et redskab vi som dyrlæge gør meget brug af, når vi følger vores besætninger. Med rapporten har vi mulighed for heletiden at se hvad der er sket de sidste 3 måneder i besætningen sammenlignet med det sidste ½ år og år. Det betyder at vi kan reagere relativt hurtigt, hvis der sker en udvikling i negativ retning. Samtidig kan vi også give skulderklap til landmanden, når det går bedre end det seneste år – den motiverende faktor.

Nykælverundersøgelse

Nykælverundersøgelserne er vigtige og data fra de undersøgte dyr indgår ligeledes i rapporten. Det betyder vi på data opsamlet ved nykælverundersøgelser kan følge den konkrete udvikling og opstart de enkelte pariteter har. Det er et rigtig godt værktøj til at give den mest korrekt rådgivning og dermed sørge for at besætningens køer kommer godt igennem den mest kritiske periode i laktationen.

Velfærdsrapport

Velfærdsrapporter bliver til på baggrund af registreringer i besætningen og dialog med landmanden, hvorpå der bliver lavet en handlingsplan med henblik på at øge komforten hos både køer, kalve og ungdyr.

Besætningsdiagnoser og beslutningstræ